OVENUNDER
Fra 2017-2020
Igangværende serie af større malerier med samme tema; Jorden set fra Jorden.